<meta property="product:price:amount" content="225.00"/> <meta property="product:price:currency" content="PLN"/> POLCALC III Generacji 1 szt - Polcalc
BB 500kg.jpg

POLCALC III Generacji 1 szt

POLCALC III GENERACJI, to nie tylko swoista „odtrutka” dla zmęczonej intensywnymi uprawami gleby, to również intensywna odżywka wapniowa!
Połączenie tych elementów pozwala na:
· regulację i utrzymanie właściwego poziomu zakwaszenia gleby (pH),
· neutralizację szkodliwego oddziaływania związków toksycznych,
· optymalizację zaopatrzenia roślin w wapń i dobroczynne pierwiastki rzadkie,
· poprawę funkcjonowania flory bakteryjnej,
· polepszenie struktury fizycznej gleby (jej gruzełkowatości).

22500
DOSTĘPNOŚĆ:
DUŻA